I biblioteket, kortändan söderut på övre plan, har jag slipat bort färgen i taket och linoljemålat det vitt. Men först tog jag bort all sågspån på vinden och lade en fiberduk underst för att hindra att sågspån läckte igenom taket i biblioteket. Därefter tätade jag springorna och knackade fast alla spikar etc för att få det riktigt tätt. Det blev riktigt bra.

Jag tog också och lumppapp-tapetserade den del av rummet som inte var tapetserat d v s garderoberna. Jag gjorde det både utvändigt och invändigt och satte in hyllplan för förvaring av pärmar och dokument i de gamla garderoberna. Det blev också riktigt bra ! På en av bilderna nedan kan ni se rester av den gamla lerkliningen. Garderoberna har byggts där före sekelskiftet d v s dom fanns inte där ursprungligen. Dom behövs så dom får finnas kvar.

Färgen blev nog det bästa eftersom det blev en varm och skimrande röd färg som passar bra till mattorna och förstärker rummets karaktär. Bokyllorna har jag också betsats i brunröd ton från att ha varit en lasyrfärg i gulgrön ton. Bröstlister har monterats som avslutning av alla arbeten. Rummet har genom alla dessa åtgärder fått en god harmoni.

Spisen är ovanlig eftersom den har bågar av kalksten. Det syns inte riktigt eftersom kalkstenen är övermålad strax före sekelskiftet. I ett senare skede skall jag slipa bort färgen och ta fram kalkstenen. Att ha en sådan spis med en sådan kalkstensinramning är mycket ovanligt, särskilt med tanke på ålder och husets placering.

Under listerna vid spisens överdel fann jag breven från 1800-talets början till Jean Bedoire. Breven hade stoppats in för att utgöra underlag till puts som tätade övergången från eldstadsfasaden mot taket.