Färgkoder att komma ihåg inför fortsatt arbete.

Blå rummet S2050-R90B

Paneler och lister S1002-B50G

Dörrar utomhus S2050-Y20R

Panel hall grund S1005-G10Y

Stolar Gustavianska S3010-R70B

Lejongult rum S0570-Y30R

Grönt rum S3030-B70G

Ljusgrönt rum S0550-G70Y