Notera att kakelugnen saknades så vi har låtit installera en kakelugn från 1700-talet.

Jag har tagit bort en garderob från uppskattninsvis före 1950-talet och gjort ganska omfattande reparationer av taket. Takplankorna glipade och sågspån sipprade ned genom springorna. Det gick inte att spika fast takplankorna tillräckligt tätt eftersom stocken som höll spikarna var delvis var skadad på ett ställe.

Jag har ersatt stocken och spikat upp takplankorna snyggt och fint med smidd spik. Därefter har jag linoljemålat taket och satt upp lump-papptapeter på de delar av väggarna som garderoben var placerad mot (jag fick också reparera väggarna i detta hörn) och dessutom har jag reparerat en del av tidigare uppsatta lump-papptapeter.

På vinden har jag tagit bort all sågspån och lagt ut en vävduk som jag därefter har lagt på sågspånen igen. Nu kan det aldrig mer läcka ned något av sågspånen ! Duk kommer att läggas ut på alla delar av vindsgolvet. Och så småningom lyfter jag på golvbrädorna i övervåningen och gör detsamma med taket till bottenvåningen. En hel del jobb med att skotta sågspån !!!

Utefter taklisten har jag tätat gentemot kakelugnsväggen (spisväggen) med gips lindrev och gips. Lite traditionell stuck !