Karta från 1700-talet som kan återfinnas genom Lantmäteriets databas som är online på internet. Notera stavningen av ortsnamnet.