Vi kan alla renovera på olika sätt, en del låter andra göra det, andra gör det själv, en del kräver att allt skall vara perfekt andra gör det som krävs för att det skall bli bra. Och i spannet mellan dessa inställningar finns det många olika varianter.

Jag ser renoveringar som ett försök att optimera de möjligheter som finns med mina resurser, energi, tid och kunskaper. En renovering får inte ta för mycket av något för det finns också ett annat liv att leva än helt utan pengar, tid och ork till något annat än renoveringen. Ofta tar det längre tid och kostar mer när man renoverar än att bygga nytt.

Jag har en vän som en gång berättade att han renoverat en gammal bilklassiker, en amerikanare. Han hade plockat isär allt till minsta del, gjort mycket själv men även låtit andra experter göra många moment. Han hade haft bilen sönderplockad i 8 år. Allt blev i perfekt skick. Men när han skulle börja använda bilen fick han ändrade levnadsförhållanden och flyttade från orten. Då blev han också tvungen att sälja bilen. Han sade till mig "Om jag vetat vad som skulle hända, skulle jag ha använt bilen under tiden och renoverat del för del under tiden och låtit det ta den tid det tagit och under tiden haft glädje av bilen. Som det nu blev fick ingen glädje alls av bilen".

Jag tänker ibland på det han sade och har tagit lärdom av det och försöker optimera resurserna på bästa sätt. Det är också viktigt att tänka på är att det är ett hem som också skall fungera i modern tid, även om jag vill få tillbaka känslan av ett 1700-talshus.

Detta innebär bl a att jag kan välja att använda moderna färger eller linoljefärger istället för lim-färger som så lätt blir förstörda av stänk eller smutsiga fingrar.

Jag renoverar också i skickt d v s jag går över huset och gör något överallt för att sedan börja om och göra om delar eller göra förbättringar. På så sätt sker det ständiga förbättringar överallt och allt få en jämn osynlig förbättring, istället för att ett rum är klart efter flera år och allt annat förbättringsarbete står stilla. Det blir för stora konstraster då mellan nytt och gammalt som då stör enligt min uppfattning

 

Allt jag gör kan återställas till ursprungsskicket om jag eller någon annan vill göra det i ett senare skede.