Vid infarten så fanns resterna av ett gammalt träd. Stammen var i princip genommurken. Set var en tidsfråga innan den skulle ramla ihop så jag tog och sågade bort den helt.

Syrenhäcken mot norr har delvis tagits bort och ytan planerats. Jag skall snar presentera en bild på hur resultatet blev efter att den stora jordhögen transporterats bort.

Här ser ni också något hur det ser ut på tomten. De hästar som ni ser är grannarnas. Det är trevligt att ha ett par hästar på gräsmattan. Det lilla fölet var så glad över att få springa omkring på gräsmattan. Särskilt runt trädet så fort det orkade.

Där stallen syns var tidigare ladugård, lada och oxstall som tillhörde gården. Se mer planritningen över området. Det finns gamla bilder på byggnaderna presenterade i den sammanställning som gjordes över kulturintressanta byggnader inom Västmanlands län.