På fastighetskartor från 1750 stavas Hjulmyra med H. Det är denna stavning som jag själv väljer när jag skriver adressen eller berättar om gården. På ett av de fönster som finns för innebruk har någon ristat Hiulmyra.

Redan 1389 återfinns orten i pergamentbrev med namn som Ägglemyre. 1539 benämns orten som namnet Ägglamyrmirre, därefter finns noteringar med namn som Igglamyre (1544), 1549 kommer Julemyre och sedan finns olika varianter av namnet med stavningar som Iglemyro, Iglemyra för att 1715 bli Juhl eller Iglemyran.

Från och med mitten av 1700-talet och under 1800-talet verkar det som om stavningen Hjulmyra börjar användas.