Planritning över huset med murstockarnas, kakelugnarnas och spicarnas placeringar. Överst ser du bottenplan och längst ned översta våningen.