När listen ovanför eldstaden i biblioteket demonterades för att justera takbrädorna så visade det sig att ett antal brev stoppats in i mellanrummet mellan spisen och taket för att utgöra fyllning gentemot putsen som applicerades under listen.