På såväl huvudbyggnadens vind som på drängstugans vind var det fullt av kvarlämnad bråte som jag fick rensa bort vilket tog sin tid. På drängstugans tak låg en plåt och fladdrade. När jag tog bort den såg jag den gamla skorstenens ingång nödtorftigt skyld. Jag lade över bräder och reglade om takdelen så att jag kunde lägga tegel över denna del för att det skulle bli tätt och se bra ut.

Stalldörarna var dörrar till ett bilgarage. Dom var oerhört tunga av massivt trä. vilket gjorde att dom började hänga snett och det kom sättningar allteftersom. Dessutom var de i så dåligt skick att jag gjorde nya lättare. Här ser ni bara grunden på dörrarna om än tjärade ytor. På denna grund har jag satt ribbor som också tjärats, och hängt en gummidel nederst för att skapa en vindtät dörr mot marken. Jag kommer att ta fler bilder senare.

Taket består av plåt ovanför stalltaket. Kasserad plåt från någon annan byggnad som läcker in. Reglarna som håller upp taket är också fel placerade så att taket bågnar. Något större snötryck klarar nog inte taket av heller, men det kommer inte så mycket snö här som i norrland. Jag kommer från norrland och har lite jämförelsematerial. I norrland skulle den snö som kom från drängstugan under våren knäcka stalltaket. Inom något år till så har jag ordnat upp detta också.

Slutligen så finns det en liten gästuga. Det fanns en liten plattform framför dörren med ett räcke. Den var så murken så det var lätt att gå igenom. Jag har därför tagit bort den och skall göra en ny. Dessutom har stugan satt sig eftersom det bara finns balkar i tväriktningen som bär upp väggarna. Jag tänker här lägga under nya balkar i tvärriktningen för att stötta upp och motverka sättningen. Taket måste också bytas för det är i dåligt skick och har närapå blåst bort under hösten 2007.