Översiktsplanen visar hur det såg ut många år tidigare. Idag finns kvar mangårdsbyggnaden från 1780-talet, drängstugan och boden. Ladan och ladugården har ersatts av ett moderna stall som ägs av professionella travtränare. Oxstallet är borta sedan många år tillbaka.

Västmanlands län har dokumenterat alla byggnader med bilder i en inventarieförteckning över kulturhistoriskt intressanta byggnader.