Vinden är likt huset i övrigt indelad i tre sektioner. En del i norr, en del i mitten och en del i söder.

På vindens södra del ovanför gröna rummet hade det läckt in under många år. Jag fann tidningar och tjärpapp som ett lapptäcke under sågspånen för att skydda taket mot läckaget. Tidningarna hade årtalen 1956. Av att döma måste det ha börjat läcka in vid sekelskiftet. Genom att fukten hade legat i sågspånen hade undersidan av stocken murknat och spikarna lossnat. Det gjorde att bräderna i taket på gröna rummet hade börjat släppa så att det blev springor som släppte ned sågspånen genom taket. Dessutom bågnade taket något.

Jag var i förhandling med en såg att få köpa stockar, men allt drog ut på tiden. Leverans skulle ske direkt från Dalarna, från skogshuggarna. Tiden gick och gick och det tog något år. Jag fick inte heller fram någon annan som skulle kunna sälja mig några stockar. Så jag köpte en mindre stock från ett byggvaruhus och lade en planka ovanpå stocken för att kompensera höjden gentemot de andra stockarna. Jag lade också till några reglar parallellt med stockarna för att få lite mer att spika upp bräderna på. Senare kan jag byta ut stocken om jag vill. Ett ganska okomplicerat företag genom att jag sedan lade väv över och fyllde därefter på med sågspån. Det gör det så mycket lättare att få fram stocken utan att behöva få problem med läckande sågspån. Detta blev en kompromiss mellan tid, energi och resurser som jag har talat om på andra ställen. De faktorer man måste arbeta efter när man håller på med ett sådant här projekt. Allt går att göra om och återställa, men det är inte nödvändigt dom närmaste 100 åren. Nu har jag också kontakt med en såg som kan leverera vad jag beställer. Men beställningen måste göras på vintern för jag skall kunna få stockarna på våren. När jag frågade Gysinge om dom visste någon leverantör så kunde dom inte ge något besked... Så kan det vara när det gäller gamla hus.

Arbetet blev väldigt smutsigt och tungt.

Jag är nästan klar med plankgolvet. Jag tänker också bygga en trappa så jag kan ta mig upp på taket lite enklare för det behöver en hel del underhåll.